www.tienggagay.ooo

Nếu phải đi một dặm đường, hãy cố gắng đi hai dặm. Luôn bước thêm một bước nữa.

Cách duy nhất để thành công trong mọi hoàn cảnh, một công việc nào đó là luôn luôn cố gắng vượt qua chỉ tiêu đòi hỏi nơi mình. Luôn luôn dâng hiến nhiều hơn, từ sản phẩm đến dịch vụ, từ công việc đến xử thế, bất cứ trong hoàn cảnh nào.

=> Đây là bí mật của thành công, mọi người đều biết nhưng hầu hết không ai muốn làm.